:: وبلاگ شخصی امیر خسروی ::
مدیریت و حسابرسی، فرهنگی و مذهبی، اجتماعی، سرگرمی و...
*برخی از انساب انبیاء* ...  

بعنوان یک اقدام ابتکاری، پس از بررسی آیات و روایات، نسب انبیاء الهی را با یکدیگر و یا با دیگران مورد تحقیق قرار داده که نتایج آن به شرح زیر است:

 1.      لقب حضرت یونس (ع) «ذوالنون» و نام پدر ایشان «متی» می باشد.

2.      حضرت موسی (ع) پسر حضرت عمران(ع) و داماد حضرت شعیب (ع) بوده است.

3.      همسر حضرت زکریا  (ع) (به نام الیزابت یا الیصابات) خواهر حضرت مریم (س) و حضرت موسی  (ع) بوده و حضرت یحیی (ع) (فرزند ایشان) نیز خواهر زاده حضرات موسی و مریم می باشد.

4.      همسر حضرت ایوب (ع)  به نام «رحمت»، دختر حضرت یوسف (ع) بوده است.

5.      حضرت لوط (ع) فرزند هاران بن تارخ، برادر زاده حضرت ابراهیم (ع) است و بعضی گویند او پسر خاله حضرت ابراهیم و ساره خواهر اوست.

6.       حضرت ادریس (ع)، جد پدری حضرت نوح (ع) بوده و در تورات به نام «اخنوخ» از وی یاد شده است. علت نامیدنش به این اسم نیز آن بوده که ایشان به فراگیری دروس حکمت الهی بسیار همت می گماشت.

7.      همسران حضرت عمران (ع) و زکریا (ع) هر دو در پیری و سالمندی زایمان کردند، اولی در 70 و دومی در 90 سالگی، که احتمالا این دو فرزند حضرات موسی(ع) و یحیی(ع) بوده اند.

8.      حضرت سلیمان(ع) فرزند حضرت داود(ع) بوده است که در میان بنی اسرائیل بعد از حضرت داود(ع) جانشین ایشان گردید. ضمنا حضرت داود(ع) داماد حضرت طالوت بوده است.

9.      ذوالقرنین (بقولی اسکندر) پسر خاله حضرت خضر (ع) بوده است.

نام شخصیت قرآنی

نسبت

متی (ع)

پدر یونس (ع)

موسی (ع)

پسر عمران (ع) و داماد شعیب (ع) و دایی یحیی (ع) و برادر مریم (س)

همسر زکریا(ع)

خواهر حضرات موسی و مریم

همسر ایوب (ع)

دختر یوسف (ع)

لوط (ع)

برادر زاده یا پسر خاله ابراهیم (ع) و خواهر ساره همسر ابراهیم(ع)

ادریس(ع)

جد پدری حضرت نوح(ع)

همسران عمران(ع) و زکریا(ع)

مادران موسی(ع) و یحیی(ع)

داود (ع)

پدر سلیمان(ع) و داماد طالوت(ع)

ذوالقرنین

پسر خاله خضر(ع)